Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
Jesteś tu: Pomiń łącza nawigacjiBIP> Polski> Artykuły> Prawo uczelniane> Akty prawne> Uchwały Senatu SGH> 2015-2016> Posiedzenie Senatu SGH 16 grudnia 2015 r.
Posiedzenie Senatu SGH 16 grudnia 2015 r.

​Uchwała nr 374 Senatu SGH z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w Senackiej Komisji Programowej

US_nr_374_z_16_grudnia_2015_zmiany_w_SKP.pdfUS_nr_374_z_16_grudnia_2015.pdf

Uchwała nr 375 Senatu SGH z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w Senackiej Komisji Budżetu i Finansów

US_nr_375_z_16_grudnia_2015_zmiany_w_SKBiF.pdfUS_nr_375_z_16_grudnia_2015.pdf

Uchwała nr 376 Senatu SGH z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w Senackiej Komisji Nauki

US_nr_376_z_16_grudnia_2015_zmiany_w_SKN.pdfUS_nr_376_z_16_grudnia_2015.pdf

Uchwała nr 377 Senatu SGH z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w Senackiej Komisji Statutowej

US_nr_377_z_16_grudnia_2015_zmiany_w_SKS.pdfUS_nr_377_z_16_grudnia_2015.pdf

Uchwała nr 378 Senatu SGH z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w Senackiej Komisji Współpracy z Zagranicą i Otoczeniem

US_nr_378_z_16_grudnia_2015_zmiany_w_SKWiZiO.pdfUS_nr_378_z_16_grudnia_2015.pdf

Uchwała nr 379 Senatu SGH z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w Senackiej Komisji Dydaktycznej ds. Studentów i Doktorantów

US_nr_379_z_16_grudnia_2015_zmiany_w_SKDdsSiD.pdfUS_nr_379_z_16_grudnia_2015.pdf

Uchwała nr 380 Senatu SGH z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie przekształcenia Katedry Prawa Europejskiego w Instytut Prawa

US_nr_380_z_16_grudnia_2015_przeksztalcenie_Katedry_Prawa_Europejskiego_w_Instytut_Prawa_KES.pdfUS_nr_380_z_16_grudnia_2015.pdf

Uchwała nr 381 Senatu SGH z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie przekształcenia Katedry Rozwoju Kapitału Ludzkiego w Instytut Kapitału Ludzkiego

US_nr_381_z_16_grudnia_2015_przeksztalcenie_Katedry_Rozwoju_K_L_w_Instytut_Kapitału_Ludzkiego_KNoP.pdfUS_nr_381_z_16_grudnia_2015.pdf

Uchwała nr 382 Senatu SGH z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę nr 308 Senatu SGH z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w roku akademickim 2016/2017

US_nr_382_z_16_grudnia_2015_zm_US_308_2015_rekrutacja_studia_pierwszego_i_drugiego_stopnia.pdfUS_nr_382_z_16_grudnia_2015.pdf

Uchwała nr 383 Senatu SGH z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym na 2015 rok

US_nr_383_z_16_grudnia_2015_zmiany_w_planie_rzeczowo_finansowym_2015.pdfUS_nr_383_z_16_grudnia_2015.pdf

US_nr_383_z_16_grudnia_2015_zal_zmiany_w_planie_rzeczowo_finansowym_2015.pdfUS_nr_383_z_16_grudnia_2015_zal_zmiany_w_planie_rzeczowo_finansowym_2015.pdf

Uchwała nr 384 Senatu SGH z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe za 2015 rok

US_nr_384_z_16_grudnia_2015_wybor_bieglego_rewidenta_badajacego_sprawozdanie_finansowe_za_2015.pdfUS_nr_384_z_16_grudnia_2015.pdf

Uchwała nr 385 Senatu SGH z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zgłoszenia kandydatów do Polskiej Komisji Akredytacyjnej

US_nr_385_z_16_grudnia_2015_kandydaci_do_PKA.pdfUS_nr_385_z_16_grudnia_2015.pdf

Utworzył: Alicja OGŁOBLIN (28.01.2016)
Opublikował: Marta URBAN (28.01.2016)
Ostatnia zmiana: 28.01.2016
Historia Zmian 
WersjaZmianaAutor zmiany 
128.01.2016Redaktorprzeglądana