Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
Jesteś tu: Pomiń łącza nawigacjiBIP> Polski> Artykuły> Prawo uczelniane> Akty prawne> Uchwały Senatu SGH> 2015-2016> Posiedzenie Senatu SGH 27 stycznia 2016 r.
Posiedzenie Senatu SGH 27 stycznia 2016 r.

Uchwała nr 386 Senatu SGH z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wyborczego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

US_nr_386_z_27_stycznia_2016_zatwierdzenie_Regulaminu_wyborczego_SGH.pdfUS_nr_386_z_27_stycznia_2016.pdf

US_nr_386_z_27_stycznia_2016_zal_zatwierdzenie_Regulaminu_wyborczego_SGH.pdfUS_nr_386_z_27_stycznia_2016_zal_zatwierdzenie_Regulaminu_wyborczego_SGH.pdf

Uchwała nr 387 Senatu SGH z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia prof. dr hab. Aleksandry Duliniec na stanowisku profesora zwyczajnego

US_nr_387_z_27_stycznia_2016_zatrudnienie_A_Duliniec_KGS.pdfUS_nr_387_z_27_stycznia_2016.pdf

Uchwała nr 388 Senatu SGH z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia prof. dr hab. Elżbiety Czarny na stanowisku profesora zwyczajnego

US_nr_388_z_27_stycznia_2016_zatrudnienie_E_Czarny_KGS.pdfUS_nr_388_z_27_stycznia_2016.pdf

Uchwała nr 389 Senatu SGH z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia prof. dr. hab. Andrzeja Hermana na stanowisku profesora zwyczajnego

US_nr_389_z_27_stycznia_2016_zatrudnienie_A_Herman_KNOP_em.pdfUS_nr_389_z_27_stycznia_2016.pdf

Uchwała nr 390 Senatu SGH z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr. hab. Jerzego Surmy na stanowisku profesora nadzwyczajnego

US_nr_390_z_27_stycznia_2016_zatrudnienie_J_Surma_KAE.pdfUS_nr_390_z_27_stycznia_2016.pdf

Uchwała nr 391 Senatu SGH z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr. hab. Jerzego Gospodarka na stanowisku profesora nadzwyczajnego

US_nr_391_z_27_stycznia_2016_zatrudnienie_J_Gospodarek_KZIF.pdfUS_nr_391_z_27_stycznia_2016.pdf

Uchwała nr 392 Senatu SGH z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr. hab. Rafała Mrówki na stanowisku profesora nadzwyczajnego

US_nr_392_z_27_stycznia_2016_zatrudnienie_R_Mrowka_KZIF.pdfUS_nr_392_z_27_stycznia_2016.pdf

Uchwała nr 393 Senatu SGH z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia prof. dr hab. Anny Dąbrowskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego

US_nr_393_z_27_stycznia_2016_zatrudnienie_A_Dabrowska_KZiF_em.pdfUS_nr_393_z_27_stycznia_2016.pdf

Uchwała nr 394 Senatu SGH z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia prof. dr hab. Marii Romanowskiej opracowania recenzji w postępowaniu o nadanie prof. dr. hab. Bogdanowi Nogalskiemu tytułu doktora honoris causa Politechniki Śląskiej

US_nr_394_z_27_stycznia_2016_M_Romanowska_recenzent_dhc_Politechniki_Slaskiej.pdfUS_nr_394_z_27_stycznia_2016.pdf

Uchwała nr 395 Senatu SGH z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów

US_nr_395_z_27_stycznia_2016_zmiany_w_KD_ds_S.pdfUS_nr_395_z_27_stycznia_2016.pdf

Uchwała nr 396 Senatu SGH z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów

US_nr_396_z_27_stycznia_2016_zmiany_w_OKD_ds_S.pdfUS_nr_396_z_27_stycznia_2016.pdf

Uchwała nr 397 Senatu SGH z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich

US_nr_397_z_27_stycznia_2016_zmiany_w_KD_ds_NA.pdfUS_nr_397_z_27_stycznia_2016.pdf

Uchwała nr 398 Senatu SGH z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w Uczelnianej Komisji Wyborczej

US_nr_398_z_27_stycznia_2016_zmiany_UKW.pdfUS_nr_398_z_27_stycznia_2016.pdf

Uchwała nr 399 Senatu SGH z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmian w Regulaminie organizacyjnym SGH

US_nr_399_z_27_stycznia_2016_zmiany_Regulamin_organizacyjny_SGH.pdfUS_nr_399_z_27_stycznia_2016.pdf

US_nr_399_z_27_stycznia_2016_zal_zmiany_Regulamin_organizacyjny_SGH.pdfUS_nr_399_z_27_stycznia_2016_zal_zmiany_Regulamin_organizacyjny_SGH.pdf

Utworzył: Alicja OGŁOBLIN (26.02.2016)
Opublikował: Maria KARAŚ (29.02.2016)
Ostatnia zmiana: 29.02.2016
Historia Zmian 
WersjaZmianaAutor zmiany 
129.02.2016Redaktorprzeglądana