Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
Jesteś tu: Pomiń łącza nawigacjiBIP> Polski> Artykuły> Prawo uczelniane> Akty prawne> Uchwały Senatu SGH> 2015-2016> Posiedzenie Senatu SGH 16 marca 2016 r.
Posiedzenie Senatu SGH 16 marca 2016 r.

Uchwała nr 409 Senatu SGH z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie inwestycji budowlanej polegającej na dostosowaniu budynku A i budynku G do wymogów przeciwpożarowych

US_nr_409_z_16 marca_2016_wspolfinansowanie_inwestycji_budowlanej_bud_A_G.pdfUS_nr_409_z_16 marca_2016.pdf

Uchwała nr 410 Senatu SGH z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr. hab. Rafała Łochowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego

US_nr_410_z_16_marca_2016_zatrudnienie_RLochowski_KAE.pdfUS_nr_410_z_16_marca_2016.pdf

Uchwała nr 411 Senatu SGH z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr. hab. Macieja Malickiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego

US_nr_411_z_16_marca_2016_zatrudnienie_MMalicki_KAE.pdfUS_nr_411_z_16_marca_2016.pdf

Uchwała nr 412 Senatu SGH z dnia 16 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę nr 217 Senatu SGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie wytycznych tworzenia programów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

US_nr_412_z_16_marca_2016_zm_US_217_2014_wytycznie_tworzenia_programow_dla_kierunkow_studiow.pdfUS_nr_412_z_16_marca_2016.pdf

Uchwała nr 413 Senatu SGH z dnia 16 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę nr 203 Senatu SGH z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia na pierwszym stopniu studiów kierunku Global Business, Finance and Governance oraz określenia efektów kształcenia dla tego kierunku

US_nr_413_z_16_marca_2016_zm_US_203_2014_Global_Business_Finance_and_Governance_I_stopien.pdfUS_nr_413_z_16_marca_2016.pdf

US_nr_413_z_16_marca_2016_zal_zm_US_203_2014_Global_Business_Finance_and_Governance_I.pdfUS_nr_413_z_16_marca_2016_zal_zm_US_203_2014_Global_Business_Finance_and_Governance_I.pdf

Uchwała nr 414 Senatu SGH z dnia 16 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę nr 207 Senatu SGH z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia na drugim stopniu studiów kierunku Global Business, Finance and Governance oraz określenia efektów kształcenia dla tego kierunku

US_nr_414_z_16_marca_2016_zm_US_207_2014_Global_Business_Finance_and_Governance_II_stopien.pdfUS_nr_414_z_16_marca_2016.pdf

US_nr_414_z_16_marca_2016_zal_zm_US_207_2014_Global_Business_Finance_and_Governance_II.pdfUS_nr_414_z_16_marca_2016_zal_zm_US_207_2014_Global_Business_Finance_and_Governance_II.pdf

Uchwała nr 415 Senatu SGH z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia na drugim stopniu studiów kierunku polityka publiczna oraz określenia efektów kształcenia dla tego kierunku

US_nr_415_z_16_marca_2016_wprowadzenie_kierunku_polityka_publiczna.pdfUS_nr_415_z_16_marca_2016.pdf

US_nr_415_z_16_marca_2016_zal_wprowadzenie_kierunku_polityka_publiczna.pdfUS_nr_415_z_16_marca_2016_zal_wprowadzenie_kierunku_polityka_publiczna.pdf

Uchwała nr 416 Senatu SGH z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia na drugim stopniu studiów kierunku menedżerskiego oraz określenia efektów kształcenia dla tego kierunku

US_nr_416_z_16_marca_2016_wprowadzenie_kierunku_menedzerskiego.pdfUS_nr_416_z_16_marca_2016.pdf

US_nr_416_z_16_marca_2016_zal_wprowadzenie_kierunku_menedzerskiego.pdfUS_nr_416_z_16_marca_2016_zal_wprowadzenie_kierunku_menedzerskiego.pdf

Uchwała nr 417 Senatu SGH z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie zniesienia kierunku europeistyka

US_nr_417_z_16_marca_2016_zniesienie_kierunku_europeistyka.pdfUS_nr_417_z_16_marca_2016.pdf

Uchwała nr 418 Senatu SGH z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy a wykonanie usługi dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

US_nr_418_z_16_marca_2016_zaciągniecie_zobowiazan_PLK.pdfUS_nr_418_z_16_marca_2016.pdf

Utworzył: Alicja OGŁOBLIN (30.05.2016)
Opublikował: Maria KARAŚ (31.05.2016)
Ostatnia zmiana: 31.05.2016
Historia Zmian 
WersjaZmianaAutor zmiany 
231.05.2016Redaktorprzeglądana
131.05.2016Redaktor