Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
Jesteś tu: Pomiń łącza nawigacjiBIP> Polski> Artykuły> Prawo uczelniane> Akty prawne> Uchwały Senatu SGH> 2015-2016> Posiedzenie Senatu SGH 27 kwietnia 2016 r.
Posiedzenie Senatu SGH 27 kwietnia 2016 r.

Uchwała nr 419 Senatu SGH z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia prof. dr. hab. Jana Bossaka na stanowisku profesora zwyczajnego

US_nr_419_z_27_kwietnia_2016_zatrudnienie_J_Bossak_KAE.pdfUS_nr_419_z_27_kwietnia_2016.pdf

Uchwała nr 420 Senatu SGH z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr. hab. Dobromiła Serwy na stanowisku profesora nadzwyczajnego

US_nr_420_z_27_kwietnia_2016_zatrudnienie_D_Serwa_KAE.pdfUS_nr_420_z_27_kwietnia_2016.pdf

Uchwała nr 421 Senatu SGH z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr. hab. Ryszarda Szupiluka na stanowisku profesora nadzwyczajnego

US_nr_421_z_27_kwietnia_2016_zatrudnienie_R_Szupiluk_KAE.pdfUS_nr_421_z_27_kwietnia_2016.pdf

Uchwała nr 422 Senatu SGH z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr. hab. Bartosza Witkowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego

US_nr_422_z_27_kwietnia_2016_zatrudnienie_B_Witkowski_KAE.pdfUS_nr_422_z_27_kwietnia_2016.pdf

Uchwała nr 423 Senatu SGH z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr hab. Elżbiety Biernat na stanowisku profesora nadzwyczajnego

US_nr_423_z_27_kwietnia_2016_zatrudnienie_E_Biernat_KGS.pdfUS_nr_423_z_27_kwietnia_2016.pdf

Uchwała nr 424 Senatu SGH z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr hab. Agaty Adamskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego

US_nr_424_z_27_kwietnia_2016_zatrudnienie_A_Adamska_KNoP.pdfUS_nr_424_z_27_kwietnia_2016.pdf

Uchwała nr 425 Senatu SGH z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr. hab. Jakuba Brdulaka na stanowisku profesora nadzwyczajnego

US_nr_425_z_27_kwietnia_2016_zatrudnienie_J_Brdulak_KNoP.pdfUS_nr_425_z_27_kwietnia_2016.pdf

Uchwała nr 426 Senatu SGH z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr hab. Sylwii Morawskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego

US_nr_426_z_27_kwietnia_2016_zatrudnienie_S_Morawska_KNoP.pdfUS_nr_426_z_27_kwietnia_2016.pdf

Uchwała nr 427 Senatu SGH z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr. hab. Jerzego W. Pietrewicza na stanowisku profesora nadzwyczajnego

US_nr_427_z_27_kwietnia_2016_zatrudnienie_J_Pietrewicz_KNoP.pdfUS_nr_427_z_27_kwietnia_2016.pdf

Uchwała nr 428 Senatu SGH z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w Senackiej Komisji Budżetu i Finansów

US_nr_428_z_27_kwietnia_2016_zmiany_w_SKBiF.pdfUS_nr_428_z_27_kwietnia_2016.pdf

Uchwała nr 429 Senatu SGH z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów

US_nr_429_z_27_kwietnia_2016_zmiany_w_OKDdsD.pdfUS_nr_429_z_27_kwietnia_2016.pdf

Uchwała nr 430 Senatu SGH z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w Uczelnianej Odwoławczej Komisji Rekrutacyjnej

US_nr_430_z_27_kwietnia_2016_zmiany_w_UOKR.pdfUS_nr_430_z_27_kwietnia_2016.pdf

Uchwała nr 431 Senatu SGH z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie programów i planów studiów pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie obowiązujących studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017

US_nr_431_z_27_kwietnia_2016_programy_i_plany_studiow_2016_2017.pdfUS_nr_431_z_27_kwietnia_2016.pdf

US_nr_431_z_27_kwietnia_2016_zal_programy_i_plany_studiow_2016_2017.pdfUS_nr_431_z_27_kwietnia_2016_zal_programy_i_plany_studiow_2016_2017.pdf

Uchwała nr 432 Senatu SGH z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2016/2017

US_nr_432_z_27_kwietnia_2016_liczba_miejsc_na_kierunkach_2016_2017.pdfUS_nr_432_z_27_kwietnia_2016.pdf

Uchwała nr 433 Senatu SGH z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych doktoranckich (trzeciego stopnia) w języku polskim w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w roku akademickim 2016/2017

US_nr_433_z_27_kwietnia_2016_rekrutacja_studia_doktoranckie_pol.pdfUS_nr_433_z_27_kwietnia_2016.pdf

US_nr_433_z_27_kwietnia_2016_zal_1_rekrutacja_studia_doktoranckie_pol.pdfUS_nr_433_z_27_kwietnia_2016_zal_1_informacja_o_warunkach_i_trybie_rekrutacji.pdf

US_nr_433_z_27_kwietnia_2016_zal_2_rekrutacja_studia_doktoranckie_pol.pdfUS_nr_433_z_27_kwietnia_2016_zal_2_protokol_z_posiedzenia_kolegialnej_komisji_rekrutacyjnej.pdf

Uchwała nr 434 Senatu SGH z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych doktoranckich (trzeciego stopnia) w języku obcym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w roku akademickim 2016/2017

US_nr_434_z_27_kwietnia_2016_rekrutacja_studia_doktoranckie_obcy.pdfUS_nr_434_z_27_kwietnia_2016.pdf

US_nr_434_z_27_kwietnia_2016_zal_1_rekrutacja_studia_doktoranckie_obcy.pdfUS_nr_434_z_27_kwietnia_2016_zal_1_informacja_o_warunkach_i_trybie_rekrutacji.pdf

US_nr_434_z_27_kwietnia_2016_zal_2_rekrutacja_studia_doktoranckie_obcy.pdfUS_nr_434_z_27_kwietnia_2016_zal_2_protokol_z_posiedzenia_kolegialnej_komisji_rekrutacyjnej.pdf

Uchwała nr 435 Senatu SGH z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie Regulaminu studiów MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

US_nr_435_z_27_kwietnia_2016_regulamin_studiow_MBA.pdfUS_nr_435_z_27_kwietnia_2016.pdf

US_nr_435_z_27_kwietnia_2016_zal_regulamin_studiow_MBA.pdfUS_nr_435_z_27_kwietnia_2016_zal_regulamin_studiow_MBA.pdf

Uchwała nr 436 Senatu SGH z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym na 2015 rok

US_nr_436_z_27_kwietnia_2016_zmiany_w_planie_rzeczowo_finansowym_2015.pdfUS_nr_436_z_27_kwietnia_2016.pdf

US_nr_436_z_27_kwietnia_2016_zal_zmiany_w_planie_rzeczowo_finansowym_15.pdfUS_nr_436_z_27_kwietnia_2016_zal_zmiany_w_planie_rzeczowo_finansowym_15.pdf

Utworzył: Alicja OGŁOBLIN (01.06.2016)
Opublikował: Maria KARAŚ (01.06.2016)
Ostatnia zmiana: 01.06.2016
Historia Zmian 
WersjaZmianaAutor zmiany 
101.06.2016Redaktorprzeglądana