Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
Jesteś tu: Pomiń łącza nawigacjiBIP> Polski> Artykuły> Współpraca Międzynarodowa> Programy międzynarodowe> Doctoral Studies in Management and Economics
Doctoral Studies in Management and Economics

Studia Doktoranckie w języku angielskim
są prowadzone przez Kolegium Gospodarki Światowej, które jest uprawnione do nadawania stopni naukowych w dziedzinie nauk ekonomicznych - w dyscyplinach:
  • ekonomia,
  • nauki o zarządzaniu,
  • finanse.
Studia trwają 4 lata (8 semestrów). Wszystkie wykłady, warsztaty i seminaria są prowadzone w języku angielskim przez znanych polskich naukowców i zagranicznych profesorów wizytujących.
 
Podczas pierwszego i drugiego roku studiów doktoranci uczestniczą w intensywnym programie wykładów i warsztatów, podzielonym na pięć bloków tematycznych:
  • Przedmioty ogólne – prezentujące najistotniejsze zagadnienia z ekonomii, teorii zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem kierunków rozwoju współczesnej myśli ekonomicznej, koncepcji wybranych noblistów z ekonomii i współczesnych ekonomicznych teorii przedsiębiorstwa.
  • Przedmioty specjalistyczne – studenci mogą wybrać seminarium z zakresu ekonomii międzynarodowej, finansów lub zarządzania międzynarodowego w zależności od tematyki rozprawy doktorskiej. Zajęcia poświęcone są aktualnym badaniom w tych dziedzinach.
  • Metodologia badań – wykłady i warsztaty poświęcone projektowaniu i realizacji badań w naukach ekonomicznych z zastosowaniem różnych metod ilościowych i jakościowych.
  • Kształtowanie innych umiejętności i postaw – zajęcia poświęcone problematyce organizacji pracy w zespołach badawczych, pisaniu tekstów naukowych i przygotowaniu rozprawy doktorskiej.
  • Kształtowanie postaw – aksjologia, etyka badań naukowych i biznesu.

W trakcie trzeciego i czwartego roku studiów doktoranci koncentrują się na przygotowaniu rozprawy doktorskiej poprzez indywidualne konsultacje z promotorem oraz seminaria specjalizacyjne.

Seminaria specjalizacyjne - w trakcie seminariów studenci mają możliwość przedstawienia koncepcji i poszczególnych elementów rozprawy doktorskiej grupie profesorów specjalizujących się w danej problematyce. Celem seminariów jest zmotywowanie studentów do pracy oraz poprawa jakości rozpraw doktorskich.

Indywidualne konsultacje z promotorami - umożliwiają studentom systematyczny i intensywny kontakt z promotorem. Doktoranci zaczynają intensywną pracę nad rozprawą doktorską już w pierwszym semestrze studiów i utrzymują regularny kontakt z opiekunem dla zapewnienia postępu pracy.

Kontakt: doctoralprogramme@sgh.waw.pl

Więcej informacji na stronie: Doctoral Studies in Management and Economics

Utworzył: Małgorzata Chromy (18.02.2013)
Opublikował: Maria Karaś (22.02.2013)
Ostatnia zmiana: 07.10.2013
Historia Zmian 
WersjaZmianaAutor zmiany 
207.10.2013Redaktorprzeglądana
122.02.2013Redaktor