Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
Jesteś tu: Pomiń łącza nawigacjiBIP> Polski> Artykuły> Prawo uczelniane> Akty prawne> Uchwały Senatu SGH> 2012-2013> Posiedzenie Senatu SGH w dniu 10 października 2012 r.
Posiedzenie Senatu SGH w dniu 10 października 2012 r.

​​Uchwała nr 3 Senatu SGH z dnia 10 października 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia prof. dr. hab. Janusza Stacewicza na stanowisku profesora zwyczajnego

US_nr_3_z_10_pazdziernika_2012_zatrudnienie_JStacewicz_em.pdfUS_nr_3_z_10_pazdziernika_2012.pdf

Uchwała nr 4 Senatu SGH z dnia 10 października 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia prof. dr hab. Anny Zorskiej na stanowisku profesora zwyczajnego

US_nr_4_z_10_pazdziernika_2012_zatrudnienie_AZorska.pdfUS_nr_4_z_10_pazdziernika_2012.pdf

Uchwała nr 5 Senatu SGH z dnia 10 października 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia prof. dr. hab. Tadeusza Oleksyna na stanowisku profesora nadzwyczajnego

US_nr_5_z_10_pazdziernika_2012_zatrudnienie_TOleksyn_em_.pdfUS_nr_5_z_10_pazdziernika_2012.pdf

Uchwała nr 6 Senatu SGH z dnia 10 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr hab. Anastazji Gajdy na stanowisku profesora nadzwyczajnego

US_nr_6_z_10_pazdziernika_2012_zatrudnienie_AGajda.pdfUS_nr_6_z_10_pazdziernika_2012.pdf

Uchwała nr 7 Senatu SGH z dnia 10 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr. hab. Jürgena Wandela na stanowisku profesora nadzwyczajnego

US_nr_7_z_10_pazdziernika_2012_zatrudnienie_JWandel.pdfUS_nr_7_z_10_pazdziernika_2012.pdf

Uchwała nr 8 Senatu SGH z dnia 10 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr. hab. Michała Brzozy-Brzeziny na stanowisku profesora nadzwyczajnego

US_nr_8_z_10_pazdziernika_2012_zatrudnienie_MBrzoza_Brzezina.pdfUS_nr_8_z_10_pazdziernika_2012.pdf

Uchwała nr 9 Senatu SGH z dnia 10 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe zatrudnienie dr. hab. Romana Sobieckiego, prof. nadzw. SGH

US_nr_9_z_10_pazdziernika_2012_dodatkowe_zatrudnienie_RSobiecki.pdfUS_nr_9_z_10_pazdziernika_2012.pdf

Uchwała nr 10 Senatu SGH z dnia 10 października 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia prof. dr. Güntera Heiduka na stanowisku profesora zwyczajnego

US_nr_10_z_10_pazdziernika_2012_zatrudnienie_GHeiduk.pdfUS_nr_10_z_10_pazdziernika_2012.pdf

Uchwała nr 11 Senatu SGH z dnia 10 października 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmian organizacyjnych w Instytucie Statystyki i Demografii 

US_nr_11_z_10_pazdziernika_2012_Instytut_Statystyki_i_Demografii.pdfUS_nr_11_z_10_pazdziernika_2012.pdf

Uchwała nr 12 Senatu SGH z dnia 10 października 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji Zakładu Finansów Publicznych

US_nr_12_z_10_pazdziernika_2012_Zaklad_Finansow_Publicznych.pdfUS_nr_12_z_10_pazdziernika_2012.pdf

Uchwała nr 13 Senatu SGH z dnia 10 października 2012 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji Programowej

US_nr_13_z_10_pazdziernika_2012_powolanie_SKP.pdfUS_nr_13_z_10_pazdziernika_2012.pdf

Uchwała nr 14 Senatu SGH z dnia 10 października 2012 r. w sprawie powołania przewodniczącego Senackiej Komisji Programowej

US_nr_14_z_10_pazdziernika_2012_przewodniczacy_SKP.pdfUS_nr_14_z_10_pazdziernika_2012.pdf

Uchwała nr 15 Senatu SGH z dnia 10 października 2012 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji Budżetu i Finansów

US_nr_15_z_10_pazdziernika_2012_powolanie_SKBiF.pdfUS_nr_15_z_10_pazdziernika_2012.pdf

Uchwała nr 16 Senatu SGH z dnia 10 października 2012 r. w sprawie powołania przewodniczącego Senackiej Komisji Budżetu i Finansów

US_nr_16_z_10_pazdziernika_2012_przewodniczacy_SKBiF.pdfUS_nr_16_z_10_pazdziernika_2012.pdf

Uchwała nr 17 Senatu SGH z dnia 10 października 2012 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji Nauki

US_nr_17_z_10_pazdziernika_2012_powolanie_SKN.pdfUS_nr_17_z_10_pazdziernika_2012.pdf

Uchwała nr 18 Senatu SGH z dnia 10 października 2012 r. w sprawie powołania przewodniczącego Senackiej Komisji Nauki

US_nr_18_z_10_pazdziernika_2012_przewodniczacy_SKN.pdfUS_nr_18_z_10_pazdziernika_2012.pdf

Uchwała nr 19 Senatu SGH z dnia 10 października 2012 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji Statutowej

US_nr_19_z_10_pazdziernika_2012_powolanie_SKS.pdfUS_nr_19_z_10_pazdziernika_2012.pdf

Uchwała nr 20 Senatu SGH z dnia 10 października 2012 r. w sprawie powołania przewodniczącego Senackiej Komisji Statutowej

US_nr_20_z_10_pazdziernika_2012_przewodniczacy_SKS.pdfUS_nr_20_z_10_pazdziernika_2012.pdf

Uchwała nr 21 Senatu SGH z dnia 10 października 2012 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji Współpracy z Zagranicą i Otoczeniem

US_nr_21_z_10_pazdziernika_2012_powolanie_SKWzZ.pdfUS_nr_21_z_10_pazdziernika_2012.pdf

Uchwała nr 22 Senatu SGH z dnia 10 października 2012 r. w sprawie powołania przewodniczącego Senackiej Komisji Współpracy z Zagranicą i Otoczeniem

US_nr_22_z_10_pazdziernika_2012_przewodniczacy_SKWZiO.pdfUS_nr_22_z_10_pazdziernika_2012.pdf 

Uchwała nr 23 Senatu SGH z dnia 10 października 2012 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz Uczelnianej Odwoławczej Komisji Rekrutacyjnej

US_nr_23_z_10_pazdziernika_2012_komisje_rekrutacyjne.pdfUS_nr_23_z_10_pazdziernika_2012.pdf

Uchwała nr 24 Senatu SGH z dnia 10 października 2012 r. w sprawie powołania członków Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich

US_nr_24_z_10_pazdziernika_2012_KD_ds_naucz_akad.pdfUS_nr_24_z_10_pazdziernika_2012.pdf

US_nr_24_z_10_pazdziernika_2012_KD_ds_naucz_akad_zal.pdfUS_nr_24_z_10_pazdziernika_2012_zal_ Skład_Komisji_Dyscyplinarnej_ds_Nauczycieli_Akademickich.pdf

Uchwała nr 25 Senatu SGH z dnia 10 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów

US_nr_25_z_10_pazdziernika_2012_KD_ds_studentow.pdfUS_nr_25_z_10_pazdziernika_2012.pdf

Uchwała nr 26 Senatu SGH z dnia 10 października 2012 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów

US_nr_26_z_10_pazdziernika_2012_OKD_ds_studentow.pdfUS_nr_26_z_10_pazdziernika_2012.pdf

Uchwała nr 27 Senatu SGH z dnia 10 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów

US_nr_27_z_10_pazdziernika_2012_KD_ds_doktorantow.pdfUS_nr_27_z_10_pazdziernika_2012.pdf

Uchwała nr 28 Senatu SGH z dnia 10 października 2012 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów

US_nr_28_z_10_pazdziernika_2012_OKD_ds_doktorantow.pdfUS_nr_28_z_10_pazdziernika_2012.pdf

Uchwała nr 29 Senatu SGH z dnia 10 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji ds. Oceny Okresowej Nauczycieli Akademickich w Centrum Nauki Języków Obcych

US_nr_29_z_10_pazdziernika_2012_komisja_ds_oceny_okresowej_CNJO.pdfUS_nr_29_z_10_pazdziernika_2012.pdf

Uchwała nr 30 Senatu SGH z dnia 10 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji ds. Oceny Okresowej Nauczycieli Akademickich w Jednostkach Pozakolegialnych

US_nr_30_z_10_pazdziernika_2012_komisja_ds_oceny_okresowej.pdfUS_nr_30_z_10_pazdziernika_2012.pdf

Uchwała nr 31 Senatu SGH z dnia 10 października 2012 r. w sprawie zmian w Uczelnianej Komisji Wyborczej

US_nr_31_z_10_pazdziernika_2012_zmiany_w_UKW.pdfUS_nr_31_z_10_pazdziernika_2012.pdf

Uchwała nr 32 Senatu SGH z dnia 10 października 2012 r. w sprawie powołania przewodniczącego Rady Bibliotecznej

US_nr_32_z_10_pazdziernika_2012_przewodniczacy_Rady_Bibliot.pdfUS_nr_32_z_10_pazdziernika_2012.pdf

Uchwała nr 33 Senatu SGH z dnia 10 października 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rektora o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok akademicki 2012/2013 studentom studiów pierwszego stopnia

US_nr_33_z_10_pazdziernika_2012_stypendia_pierwszego_stopnia.pdfUS_nr_33_z_10_pazdziernika_2012.pdf

Uchwała nr 34 Senatu SGH z dnia 10 października 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rektora o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok akademicki 2012/2013 studentom studiów drugiego stopnia

US_nr_34_z_10_pazdziernika_2012_stypendia_drugiego_stopnia.pdfUS_nr_34_z_10_pazdziernika_2012.pdf

Uchwała nr 35 Senatu SGH z dnia 10 października 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Uczelni za rok akademicki 2011/2012

US_nr_35_z_10_pazdziernika_2012_sprawozdanie.pdfUS_nr_35_z_10_pazdziernika_2012.pdf

Uchwała nr 36 Senatu SGH z dnia 10 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu

US_nr_36_z_10_pazdziernika_2012_kredyt.pdfUS_nr_36_z_10_pazdziernika_2012.pdf

Uchwała nr 37 Senatu SGH z dnia 10 października 2012 r. w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym na 2012 rok

US_nr_37_z_10_pazdziernika_2012_zm_w_pl_rz_finans_2012.pdfUS_nr_37_z_10_pazdziernika_2012.pdf

US_nr_37_z_10_pazdziernika_2012_zm_w_pl_rz_finans_2012_zal.pdfUS_nr_37_z_10_pazdziernika_2012_zal_plan_rzeczowo_finansowy_2012.pdf

Uchwała nr 38 Senatu SGH z dnia 10 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie przez SGH weksla in blanco

US_nr_38_z_10_pazdziernika_2012_weksel_in_blanco.pdfUS_nr_38_z_10_pazdziernika_2012.pdf

Utworzył: Maria Miśkiewicz (22.02.2013)
Opublikował: Maria Karaś (22.02.2013)
Ostatnia zmiana: 22.02.2013
Historia Zmian 
WersjaZmianaAutor zmiany 
222.02.2013Maria Karaśprzeglądana
122.02.2013Redaktor