Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
Jesteś tu: Pomiń łącza nawigacjiBIP> Polski> Artykuły> Prawo uczelniane> Akty prawne> Uchwały Senatu SGH> 2012-2013> Posiedzenie Senatu SGH w dniu 22 maja 2013 r.
Posiedzenie Senatu SGH w dniu 22 maja 2013 r.

Uchwała nr 85 Senatu SGH z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie  dr. hab. Bogusława Czarnego na stanowisku profesora nadzwyczajnego

US_nr_85_z_22_maja_2013_zatrudnienie_BCzarnego_KGS.pdfUS_nr_85_z_22_maja_2013.pdf

Uchwała nr 86 Senatu SGH z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr hab. Wandy Marcinkowskiej-Lewandowskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego

US_nr_86_z_22_maja_2013_zatrudnienie_WMarcinkowska-Lewandowska_KAE.pdfUS_nr_86_z_22_maja_2013.pdf

Uchwała nr 87 Senatu SGH z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr hab. Ewy Chmieleckiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego

US_nr_87_z_22_maja_2013_zatrudnienie_EChmielecka_KES.pdfUS_nr_87_z_22_maja_2013.pdf

Uchwała nr 88 Senatu SGH z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr. hab. Edwarda Golachowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego

US_nr_88_z_22_maja_2013_zatrudnienie_EGolachowski.pdfUS_nr_88_z_22_maja_2013.pdf

Uchwała nr 89 Senatu SGH z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr hab. Anny Mokrysz-Olszyńskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego

US_nr_89_z_22_maja_2013_zatrudnienie_AMokrysz-Olszynskiej_KGS.pdfUS_nr_89_z_22_maja_2013.pdf

Uchwała nr 90 Senatu SGH z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr. hab. Józefa Olszyńskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego

US_nr_90_z_22_maja_2013_zatrudnienie_JOlszynski_KGS.pdfUS_nr_90_z_22_maja_2013.pdf

Uchwała nr 91 Senatu SGH z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr. hab. Piotra Albińskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego

US_nr_91_z_22_maja_2013_zatrudnienie_PAlbinski_KZiF.pdfUS_nr_91_z_22_maja_2013.pdf

Uchwała nr 92 Senatu SGH z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr. hab. Zbigniewa Stańka na stanowisku profesora nadzwyczajnego

US_nr_92_z_22_maja_2013_zatrudnienie_ZStaniek.pdfUS_nr_92_z_22_maja_2013.pdf

Uchwała nr 93 Senatu SGH z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie zmian w składzie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów

US_nr_93_z_22_maja_2013_zmiany_w_OKDD.pdfUS_nr_93_z_22_maja_2013.pdf

Uchwała nr 94 Senatu SGH z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmian organizacyjnych w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym

US_nr_94_z_22_maja_2013_KES.pdfUS_nr_94_z_22_maja_2013.pdf

Uchwała nr 95 Senatu SGH z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmian organizacyjnych w Kolegium Zarządzania i Finansów

US_nr_95_z_22_maja_2013_KZiF.pdfUS_nr_95_z_22_maja_2013.pdf

Uchwała nr 96 Senatu SGH z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w roku akademickim 2014/2015

US_nr_96_z_22_maja_2013_rekrutacja_I_i_II_st_2014_2015.pdfUS_nr_96_z_22_maja_2013.pdf

Uchwała nr 97 Senatu SGH z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i statutem SGH

US_nr_97_z_22_maja_2013_Regulamin_Samorzadu_Studentow.pdfUS_nr_97_z_22_maja_2013.pdf

US_nr_97_z_22_maja_2013_Regulamin_Samorzadu_Studentow_zal.pdfUS_nr_97_z_22_maja_2013_Regulamin_Samorzadu_Studentow.pdf

Uchwała nr 98 Senatu SGH z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012

US_nr_98_z_22_maja_2013_sprawozdanie_finansowe_za_2012.pdfUS_nr_98_z_22_maja_2013.pdf

Utworzył: Maria Miśkiewicz (29.05.2013)
Opublikował: Maria Karaś (29.05.2013)
Ostatnia zmiana: 29.05.2013
Historia Zmian 
WersjaZmianaAutor zmiany 
129.05.2013Redaktorprzeglądana