Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
Jesteś tu: Pomiń łącza nawigacjiBIP> Polski> Artykuły> Prawo uczelniane> Akty prawne> Uchwały Senatu SGH> 2012-2013> Posiedzenie Senatu SGH w dniu 26 czerwca 2013 r.
Posiedzenie Senatu SGH w dniu 26 czerwca 2013 r.

Uchwała nr 99 Senatu SGH z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia prof. dr hab. Marty Juchnowicz na stanowisku profesora zwyczajnego

US_nr_99_z_26_czerwca_2013_zatrudnienie_MJuchnowiczKNoP.pdfUS_nr_99_z_26_czerwca_2013.pdf

Uchwała nr 100 Senatu SGH z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr. hab. Michała Golińskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego

US_nr_100_z_26_czerwca_2013_zatrudnienie_MGolinskiegoKAE.pdfUS_nr_100_z_26_czerwca_2013.pdf

Uchwała nr 101 Senatu SGH z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr. hab. Waldemara Rogowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego

US_nr_101_z_26_czerwca_2013_zatrudnienie_WRogowskiKNoP.pdfUS_nr_101_z_26_czerwca_2013.pdf

Uchwała nr 102 Senatu SGH z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr hab. Agnieszki Cenkier na stanowisku profesora nadzwyczajnego

US_nr_102_z_26_czerwca_2013_zatrudnienie_ACenkierKZiF.pdfUS_nr_102_z_26_czerwca_2013.pdf

Uchwała nr 103 Senatu SGH z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr hab. Ewy Hellich na stanowisku profesora nadzwyczajnego

US_nr_103_z_26_czerwca_2013_zatrudnienie_EHellichKZiF.pdfUS_nr_103_z_26_czerwca_2013.pdf

Uchwała nr 104 Senatu SGH z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr hab. Joanny Wielgórskiej-Leszczyńskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego

US_nr_104_z_26_czerwca_2013_zatrudnienie_JWielgorskaKZIF.pdfUS_nr_104_z_26_czerwca_2013.pdf

Uchwała nr 105 Senatu SGH z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia prof. dr hab. Gertrudy Świderskiej na stanowisku profesora zwyczajnego

US_nr_105_z_26_czerwca_2013_zatrudnienie_GSwiderskaKNoP.pdfUS_nr_105_z_26_czerwca_2013.pdf

Uchwała nr 106 Senatu SGH z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia prof. dr hab. Ireny Olchowicz na stanowisku profesora zwyczajnego

US_nr_106_z_26_czerwca_2013_zatrudnienie IOlchowicz.pdfUS_nr_106_z_26_czerwca_2013.pdf

Uchwała nr 107 Senatu SGH z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia prof. dr. hab. Mirosława Pietrewicza na stanowisku profesora zwyczajnego

US_nr_107_z_26_czerwca_2013_zatrudnienie_MPietrewiczKZiF(em).pdfUS_nr_107_z_26_czerwca_2013.pdf

Uchwała nr 108 Senatu SGH z dnia 26 czerwca 2013 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr. hab. Mariana Geldnera na stanowisku profesora nadzwyczajnego

US_nr_108_z_26_czerwca_2013_zatrudnienie_MGeldnerKGS.pdfUS_nr_108_z_26_czerwca_2013.pdf

Uchwała nr 109 Senatu SGH z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr hab. Małgorzaty Duczkowskiej-Piaseckiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego

US_nr_109_z_26_czerwca_2013_zatrudnienie_MDuczkowska_PiaseckaKNoP.pdfUS_nr_109_z_26_czerwca_2013.pdf

Uchwała nr 110 Senatu SGH z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr hab. Urszuli Malinowskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego

US_nr_110_z_26_czerwca_2013_zatrudnienie_UMalinowskiejKNoP.pdfUS_nr_110_z_26_czerwca_2013.pdf

Uchwała nr 111 Senatu SGH z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr. hab. inż. Stefana Doroszewicza na stanowisku profesora nadzwyczajnego

US_nr_111_z_26_czerwca_2013_zatrudnienie_SDoroszewiczKZiF.pdfUS_nr_111_z_26_czerwca_2013.pdf

Uchwała nr 112 Senatu SGH z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr. hab. Piotra Płoszajskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego

US_nr_112_z_26_czerwca_2013_zatrudnienie_PPloszajskiKZiF.pdfUS_nr_112_z_26_czerwca_2013.pdf

Uchwała nr 113 Senatu SGH z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów

US_nr_113_z_26_czerwca_2013_zmiany_w_KDD.pdfUS_nr_113_z_26_czerwca_2013.pdf

Uchwała nr 114 Senatu SGH z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmian organizacyjnych w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

US_nr_114_z_26 czerwca_2013_KNoP.pdfUS_nr_114_z_26 czerwca_2013.pdf

Uchwała nr 115 Senatu SGH z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmian organizacyjnych w Kolegium Zarządzania i Finansów

US_nr_115_z_26_czerwca_2013_KZiF.pdfUS_nr_115_z_26_czerwca_2013.pdf

Uchwała nr 116 Senatu SGH z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Doktorantów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i statutem SGH 

US_nr_116_z_26_czerwca_2013_Regulamin_Samorzadu_Doktorantow.pdfUS_nr_116_z_26_czerwca_2013.pdf

US_nr_116_z_26_czerwca_2013_Regulamin_Samorzadu_Doktorantow_zal.pdfUS_nr_116_z_26_czerwca_2013_Regulamin_Samorzadu_Doktorantow.pdf

Uchwała nr 117 Senatu SGH z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie planu rzeczowo-finansowego na 2013 rok

US_nr_117_z_26_czerwca_2013_plan_rzecz_finans_zal.pdfUS_nr_117_z_26_czerwca_2013.pdf

Uchwała nr 118 Senatu SGH z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu

US_nr_118_z_26_czerwca_2013_kredyt.pdfUS_nr_118_z_26_czerwca_2013.pdf

Uchwała nr 119 Senatu SGH z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie przez SGH weksla in blanco

US_nr_119_z_26_czerwca_2013_weksel_in_blanco.pdfUS_nr_119_z_26_czerwca_2013.pdf

Uchwała nr 120 Senatu SGH z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie kierunku zmian struktury organizacyjnej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

US nr 120 z 26 czerwca 2013 kierunki zmian.pdfUS_nr_120_z_26_czerwca_2013.pdf

US nr 120 z 26 czerwca 2013 kierunki zmian_zal.pdfUS_nr_120_z_26_czerwca_2013_Terminarz_i_sciezka_przejscia_od_struktury_kolegialnej_do_szkol.pdf

Utworzył: Maria Miśkiewicz (01.07.2013)
Opublikował: Maria Karaś (01.07.2013)
Ostatnia zmiana: 11.10.2013
Historia Zmian 
WersjaZmianaAutor zmiany 
211.10.2013Redaktorprzeglądana
101.07.2013Redaktor