Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
Jesteś tu: Pomiń łącza nawigacjiBIP> Polski> Artykuły> Prawo uczelniane> Akty prawne> Uchwały Senatu SGH> 2013-2014> Posiedzenie Senatu SGH w dniu 9 października 2013 r.
Posiedzenie Senatu SGH w dniu 9 października 2013 r.

Uchwała nr 121 Senatu SGH z dnia 9 października 2013 r. w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym na 2012 rok

US_nr_121_z_9_pazdziernika_2013_zmiany_w_planie_rzecz_finan.pdfUS_nr_121_z_9_pazdziernika_2013.pdf

US_nr_121_z_9_pazdziernika_2013_zal_zmiany_w_planie_rzecz_finan.pdfUS_nr_121_z_9_pazdziernika_2013_zal_Plan_rzeczowo_finansowy.pdf

Uchwała nr 122 Senatu SGH z dnia 9 października 2013 r. w sprawie sprawozdania z realizacji w roku 2012 „Strategii zmian w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w latach 2012-2015. Program naprawczy”

US_nr_122_z_9_pazdziernika_2013_sprawozdanie_program_naprawczy.pdfUS_nr_122_z_9_pazdziernika_2013.pdf

US_nr_122_z_9_pazdziernika_2013_zal_sprawozdanie_program_naprawczy.pdfUS_nr_122_z_9_pazdziernika_2013_zal_sprawozdanie_z_realizacji_Strategii_zmian.pdf

Uchwała nr 123 Senatu SGH z dnia 9 października 2013 r. w sprawie zmiany statutu SGH

US_nr_123_z_9_pazdziernika_2013_zmiana_statutu.pdfUS_nr_123_z_9_pazdziernika_2013.pdf 

Uchwała nr 124 Senatu SGH z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia prof. dr hab. Joanny Utkin na stanowisku profesora zwyczajnego

US_nr_124_z_9_pazdziernika_2013_zatrudnienieJUtkin.pdfUS_nr_124_z_9_pazdziernika_2013.pdf

Uchwała nr 125 Senatu SGH z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr. hab. Łukasza Delonga na stanowisku profesora nadzwyczajnego

US_nr_125_z_9_pazdziernika_2013_zatrudnienieLDelong.pdfUS_nr_125_z_9_pazdziernika_2013.pdf

Uchwała nr 126 Senatu SGH z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr. hab. Jakuba Growca na stanowisku profesora nadzwyczajnego

US_nr_126_z_9_pazdziernika_2013_zatrudnienieJGrowiec.pdfUS_nr_126_z_9_pazdziernika_2013.pdf

Uchwała nr 127 Senatu SGH z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr hab. Emilii Tomczyk na stanowisku profesora nadzwyczajnego

US_nr_127_z_9_pazdziernika_2013_zatrudnienieETomczyk.pdfUS_nr_127_z_9_pazdziernika_2013.pdf

Uchwała nr 128 Senatu SGH z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr. hab. Krzysztofa Kozłowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego

US_nr_128_z_9_pazdziernika_2013_zatrudnienieKKozlowski.pdfUS_nr_128_z_9_pazdziernika_2013.pdf

Uchwała nr 129 Senatu SGH z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr hab. Joanny Modrzejewskiej-Leśniewskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego

US_nr_129_z_9_pazdziernika_2013_zatrudnienieJModrzejewska_Lesniewska.pdfUS_nr_129_z_9_pazdziernika_2013.pdf

Uchwała nr 130 Senatu SGH z dnia 9 października 2013 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Rekrutacyjnej dla studiów drugiego stopnia

US_nr_130_z_9_pazdziernika_2013_komisja_rekrutacyjna.pdfUS_nr_130_z_9_pazdziernika_2013.pdf

Uchwała nr 131 Senatu SGH z dnia 9 października 2013 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz Uczelnianej Odwoławczej Komisji Rekrutacyjnej

US_nr_131_z_9_pazdziernika_2013_UKR_UOKR.pdfUS_nr_131_z_9_pazdziernika_2013.pdf

Uchwała nr 132 Senatu SGH z dnia 9 października 2013 r. w sprawie zmian w składzie Senackiej Komisji Programowej

US_nr_132_z_9_pazdziernika_2013_zmiany_w_SKP.pdfUS_nr_132_z_9_pazdziernika_2013.pdf

Uchwała nr 133 Senatu SGH z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Regulaminu organizacyjnego SGH

US_nr_133_z_9_pazdziernika_2013_regulam_org.pdfUS_nr_133_z_9_pazdziernika_2013.pdf

US_nr_133_z_9_pazdziernika_2013_zal_reg_org_zal.pdfUS_nr_133_z_9_pazdziernika_2013_zal_Regulamin_organizacyjny_SGH.pdf

Uchwała nr 134 Senatu SGH z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmian organizacyjnych w Kolegium Analiz Ekonomicznych

US_nr_134_z_9_pazdziernika_2013_KAE.pdfUS_nr_134_z_9_pazdziernika_2013.pdf

Uchwała nr 135 Senatu SGH z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmian organizacyjnych w Kolegium Gospodarki Światowej

US_nr_135_z_9_pazdziernika_2013_KGS.pdfUS_nr_135_z_9_pazdziernika_2013.pdf

Uchwała nr 136 Senatu SGH z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmian organizacyjnych w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym

US_nr_136_z_9_pazdziernika_2013_KES.pdfUS_nr_136_z_9_pazdziernika_2013.pdf

Uchwała nr 137 Senatu SGH z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmian organizacyjnych w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

US_nr_137_z_9_pazdziernika_2013_KNoP.pdfUS_nr_137_z_9_pazdziernika_2013.pdf

Uchwała nr 138 Senatu SGH z dnia 9 października 2013 r. zmieniająca uchwałę nr 522 Senatu SGH z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz warunków i trybu zwalniania z tych opłat

US_nr_138_z_9_pazdziernika_2013_zmianiajaca_US_522.pdfUS_nr_138_z_9_pazdziernika_2013.pdf

Uchwała nr 139 Senatu SGH z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rektora o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok akademicki 2013/2014 studentom studiów pierwszego stopnia

US_nr_139_z_9_pazdziernika_2013_stypendia_pierwszego_stopnia.pdfUS_nr_139_z_9_pazdziernika_2013.pdf

Uchwała nr 140 Senatu SGH z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rektora o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok akademicki 2013/2014 studentom studiów drugiego stopnia

US_nr_140_z_9_pazdziernika_2013_stypendia_drugiego_stopnia.pdfUS_nr_140_z_9_pazdziernika_2013.pdf

Uchwała nr 141 Senatu SGH z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

US_nr_141_z_9_pazdziernika_2013_POIG.pdfUS_nr_141_z_9_pazdziernika_2013.pdf

Uchwała nr 142 Senatu SGH z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

US_nr_142_z_9_pazdziernika_2013_Ekoinnowacje.pdfUS_nr_142_z_9_pazdziernika_2013.pdf

Uchwała nr 143 Senatu SGH z dnia 9 października 2013 r. w sprawie stosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

US_nr_143_z_9_pazdziernika_2013_stawki_kosztow_uzyskania_przychodow.pdfUS_nr_143_z_9_pazdziernika_2013.pdf

Sprawozdanie Rektora SGH z działań podjętych w okresie kwiecień 2013 – czerwiec 2013 w celu realizacji Strategii zmian w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w latach 2012-2015

sprawozdanie_okresowe_Rektora_SGH_kwiecien_czerwiec_2013.pdfsprawozdanie_okresowe_Rektora_SGH_kwiecien_czerwiec_2013.pdf

Sprawozdanie Rektora SGH z działań podjętych w okresie lipiec 2013 – wrzesień 2013 w celu realizacji Strategii zmian w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w latach 2012-2015

sprawozdanie_okresowe_Rektora_SGH_lipiec_wrzesień_2013.pdfsprawozdanie_okresowe_Rektora_SGH_lipiec_wrzesien_2013.pdf


Utworzył: Maria Miśkiewicz (25.11.2013)
Opublikował: Maria Karaś (25.11.2013)
Ostatnia zmiana: 02.04.2014
Historia Zmian 
WersjaZmianaAutor zmiany 
402.04.2014Redaktorprzeglądana
326.03.2014Redaktor 
226.03.2014Redaktor 
125.11.2013Redaktor