Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
Jesteś tu: Pomiń łącza nawigacjiBIP> Polski> Artykuły> Prawo uczelniane> Akty prawne> Uchwały Senatu SGH> 2013-2014> Posiedzenie Senatu SGH w dniu 18 grudnia 2013 r.
Posiedzenie Senatu SGH w dniu 18 grudnia 2013 r.

Uchwała nr 153 Senatu SGH z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa SGH profesorowi Stanisławowi Szuszkiewiczowi

US_nr_153_z_18_grudnia_2013_DHC.pdfUS_nr_153_z_18_grudnia_2013.pdf

Uchwała nr 154 Senatu SGH z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia prof. dr. hab. Güntera Heiduka na stanowisku profesora zwyczajnego

US_nr_154_z_18_grudnia_2013_zatrudnienie_GHeiduk_KGS.pdfUS_nr_154_z_18_grudnia_2013.pdf

Uchwała nr 155 Senatu SGH z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr. hab. Piotra Jeżowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego

US_nr_155_z_18_grudnia_2013_zatrudnienie_PJezowskiego_KES_em.pdfUS_nr_155_z_18_grudnia_2013.pdf

Uchwała nr 156 Senatu SGH z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr hab. Anny Szelągowskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego

US_nr_156_z_18_grudnia_2013_zatrudnienie_ASzelagowska_KNoP.pdfUS_nr_156_z_18_grudnia_2013.pdf

Uchwała nr 157 Senatu SGH z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów

US_nr_157_z_18_grudnia_2013_KD_ds_Studentow.pdfUS_nr_157_z_18_grudnia_2013.pdf

Uchwała nr 158 Senatu SGH z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów

US_nr_158_z_18_grudnia_2013_OKD_ds_Studentow.pdfUS_nr_158_z_18_grudnia_2013.pdf

Uchwała nr 159 Senatu SGH z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w Senackiej Komisji Programowej

US_nr_159_z_18_grudnia_2013_zmiany_w_SKP.pdfUS_nr_159_z_18_grudnia_2013.pdf

Uchwała nr 160 Senatu SGH z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w Senackiej Komisji Budżetu i Finansów

US_nr_160_z_18_grudnia_2013_zmiany_w_SKBiF.pdfUS_nr_160_z_18_grudnia_2013.pdf

Uchwała nr 161 Senatu SGH z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w Senackiej Komisji Statutowej

US_nr_161_z_18_grudnia_2013_zmiany_w_SKS.pdfUS_nr_161_z_18_grudnia_2013.pdf

Uchwała nr 162 Senatu SGH z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w Senackiej Komisji Współpracy z Zagranicą i Otoczeniem

US_nr_162_z_18_grudnia_2013_zmiany_w_SKWzZiO.pdfUS_nr_162_z_18_grudnia_2013.pdf

Uchwała nr 163 Senatu SGH z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w Senackiej Komisji Dydaktycznej ds. Studentów i Doktorantów

US_nr_163_z_18_grudnia_2013_zmiany_w_SKDdsSiD.pdfUS_nr_163_z_18_grudnia_2013.pdf

Uchwała nr 164 Senatu SGH z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich

US_nr_164_z_18_grudnia_2013_KD_ds_Nauczycieli_Akad.pdfUS_nr_164_z_18_grudnia_2013.pdf

Uchwała nr 165 Senatu SGH z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w Komisji ds. Oceny Okresowej Nauczycieli Akademickich w Centrum Nauki Języków Obcych

US_nr_165_z_18_grudnia_2013_zmiany_w_KD_ds_OONA_w_CNJO.pdfUS_nr_165_z_18_grudnia_2013.pdf

Uchwała nr 166 Senatu SGH z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w Uczelnianej Komisji Wyborczej

US_nr_166_z_18_grudnia_2013_zmiany_w_UKW.pdfUS_nr_166_z_18_grudnia_2013.pdf

Uchwała nr 167 Senatu SGH z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia Katedry Ekonomii Ilościowej

US_nr_167_z_18_grudnia_2013_utworzenie_Katedry_w_KAE.pdfUS_nr_167_z_18_grudnia_2013.pdf

Uchwała nr 168 Senatu SGH z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany nazwy Zakładu Ekonomii Politycznej

US_nr_168_z_18_grudnia_2013_zmiana_nazwy_Zakladu_w_KZiF.pdfUS_nr_168_z_18_grudnia_2013.pdf

Uchwała nr 169 Senatu SGH z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Zasad tworzenia oferty dydaktycznej dla studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH

US_nr_169_z_18_grudnia_2013_zasady_tworzenia_oferty_dydaktycznej.pdfUS_nr_169_z_18_grudnia_2013.pdf

US_nr_169_z_18_grudnia_2013_zasady_tworzenia_oferty_dydaktycznej_zal.pdfUS_nr_169_z_18_grudnia_2013_zal_Zasady_tworzenia_oferty_dydaktycznej.pdf

Uchwała nr 170 Senatu SGH z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2014/2015

US_nr_170_ z_18_grudnia_2013_limity_przyjec.pdfUS_nr_170_ z_18_grudnia_2013.pdf

Uchwała nr 171 Senatu SGH z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia organizacji roku akademickiego 2014/2015

US_nr_171_z_18_grudnia_2013_organizacja_r_akad_2014_2015.pdfUS_nr_171_z_18_grudnia_2013.pdf

US_nr_171_z_18_grudnia_2013_organizacja_r_akad_2014_2015_zal.pdfUS_nr_171_z_18_grudnia_2013_zal_organizacja_roku_akad_2014_2015.pdf

Uchwała nr 172 Senatu SGH z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe za 2013 rok

US_nr_172_z_18_grudnia_2013_biegly_rewident.pdfUS_nr_172_z_18_grudnia_2013.pdf


 

Utworzył: Alicja Ogłoblin (27.01.2014)
Opublikował: Maria Karaś (28.01.2014)
Ostatnia zmiana: 28.01.2014
Historia Zmian 
WersjaZmianaAutor zmiany 
128.01.2014Redaktorprzeglądana