Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
Jesteś tu: Pomiń łącza nawigacjiBIP> Polski> Artykuły> Prawo uczelniane> Akty prawne> Uchwały Senatu SGH> 2013-2014> Posiedzenie Senatu SGH w dniu 23 kwietnia 2014 r.
Posiedzenie Senatu SGH w dniu 23 kwietnia 2014 r.

Uchwała nr 193 Senatu SGH z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa SGH profesorowi Stanisławowi Szuszkiewiczowi

US_nr_193_z_23_kwietnia_2014_nadanie_tytulu_dhc_SGH_prof_SSzuszkiewiczowi.pdfUS_nr_193_z_23_kwietnia_2014.pdf

Uchwała nr 194 Senatu SGH z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia prof. dr. hab. Marka Gruszczyńskiego na stanowisku profesora zwyczajnego

US_nr_194_z_23_kwietnia_2014_zatrudnienie_MGruszczynski_KAE.pdfUS_nr_194_z_23_kwietnia_2014.pdf

Uchwała nr 195 Senatu SGH z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr hab. Katarzyny Majchrzak na stanowisku profesora nadzwyczajnego

US_nr_195_z_23_kwietnia_2014_zatrudnienie_KMajchrzak_KNoP.pdfUS_nr_195_z_23_kwietnia_2014.pdf

Uchwała nr 196 Senatu SGH z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia prof. dr. hab. Tomasza Gołębiowskiego na stanowisku profesora zwyczajnego

US_nr_196_z_23_kwietnia_2014_zatrudnienie_TGolebiowski_KGS_em.pdfUS_nr_196_z_23_kwietnia_2014.pdf

Uchwała nr 197 Senatu SGH z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia prof. dr. hab. Janusza Kalińskiego na stanowisku profesora zwyczajnego

US_nr_197_z_23_kwietnia_2014_zatrudnienie_JKalinski_KES_em.pdfUS_nr_197_z_23_kwietnia_2014.pdf

Uchwała nr 198 Senatu SGH z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia prof. dr. hab. Bogusława Pietrzaka na stanowisku profesora zwyczajnego

US_nr_198_z_23_kwietnia_2014_zatrudnienie_BPietrzak_KES_em.pdfUS_nr_198_z_23_kwietnia_2014.pdf

Uchwała nr 199 Senatu SGH z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia prof. dr hab. Elżbiecie Mączyńskiej-Ziemackiej opracowania recenzji w postępowaniu o nadanie profesorowi Markowi Belce tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

US_nr_199_z_23_kwietnia_2014_prof_Ziemacka_recenzent_dhc_UE_Krakow.pdfUS_nr_199_z_23_kwietnia_2014.pdf

Uchwała nr 200 Senatu SGH z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przedstawicieli SGH w Komisji Akredytacyjnej Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych

US_nr_200_z_23_kwietnia_2014_kandydatury_do_KAFPiAKE_w_ostateczna.pdfUS_nr_200_z_23_kwietnia_2014.pdf

Uchwała nr 201 Senatu SGH z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w Senackiej Komisji Dydaktycznej ds. Studentów i Doktorantów

US_nr_201_z_23_kwietnia_2014_zmiany_w_SKDdsSiD.pdfUS_nr_201_z_23_kwietnia_2014.pdf

Uchwała nr 202 Senatu SGH z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmian w Kolegium Zarządzania i Finansów

US_nr_202_z_23_kwietnia_2014_zmiany_w_KZiF.pdfUS_nr_202_z_23_kwietnia_2014.pdf

Uchwała nr 203 Senatu SGH z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia na pierwszym stopniu studiów kierunku Global Business, Finance and Governance (w języku angielskim) oraz określenia efektów kształcenia dla tego kierunku

US_nr_203_z_23_kwietnia_2014_efekty_ksztalcenia_global_business_I.pdfUS_nr_203_z_23_kwietnia_2014.pdf

US_nr_203_z_23_kwietnia_2014_efekty_ksztalcenia_global_business_I_zal.pdfUS_nr_203_z_23_kwietnia_2014_efekty_ksztalcenia_Gobal_Business_Finance_and_Governance_zal.pdf

Uchwała nr 204 Senatu SGH z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia na drugim stopniu studiów kierunku analiza danych – big data (w języku polskim) i Advanced Analytics – Big Data (w języku angielskim) oraz określenia efektów kształcenia dla tego kierunku

US_nr_204_z_23_kwietnia_2014_efekty_ksztalcenia_big_data_II.pdfUS_nr_204_z_23_kwietnia_2014.pdf

US_nr_204_z_23_kwietnia_2014_efekty_ksztalcenia_big_data_II_zal_1.pdfUS_nr_204_z_23_kwietnia_2014_efekty_ksztalcenia_analiza_danych_big_data_w_jezyku_polskim_zal_1.pdf

US_nr_204_z_23_kwietnia_2014_efekty_ksztalcenia_big_data_II_zal_2.pdfUS_nr_204_z_23_kwietnia_2014_efekty_ksztalcenia_Advanced_Analytics_Big_Data_w_jezyku_angielskim_zal_2.pdf

Uchwała nr 205 Senatu SGH z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia na drugim stopniu studiów kierunku badania i analizy społeczne oraz określenia efektów kształcenia dla tego kierunku

US_nr_205_z_23_kwietnia_2014_efekty_ksztalcenia_badania_i_analizy_spoleczne_II.pdfUS_nr_205_z_23_kwietnia_2014.pdf

US_nr_205_z_23_kwietnia_2014_efekty_ksztalcenia_badania_i_analizy_spoleczne_II_zal.pdfUS_nr_205_z_23_kwietnia_2014_efekty_ksztalcenia_badania_i_analizy_spoleczne_zal.pdf

Uchwała nr 206 Senatu SGH z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia na drugim stopniu studiów kierunku e-biznes oraz określenia efektów kształcenia dla tego kierunku

US_nr_206_z_23_kwietnia_2014_efekty_ksztalcenia_ebiznes_II.pdfUS_nr_206_z_23_kwietnia_2014.pdf

US_nr_206_z_23_kwietnia_2014_efekty_ksztalcenia_ebiznes_II_zal.pdfUS_nr_206_z_23_kwietnia_2014_efekty_ksztalcenia_ebiznes_zal.pdf

Uchwała nr 207 Senatu SGH z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia na drugim stopniu studiów kierunku Global Business, Finance and Governance (w języku angielskim) oraz określenia efektów kształcenia dla tego kierunku

US_nr_207_z_23_kwietnia_2014_efekty_ksztalcenia_global_business_II.pdfUS_nr_207_z_23_kwietnia_2014.pdf

US_nr_207_z_23_kwietnia_2014_efekty_ksztalcenia_global_business_II_zal.pdfUS_nr_207_z_23_kwietnia_2014_efekty_ksztalcenia_Global_Business_Finance_and_Governance_zal.pdf

Uchwała nr 208 Senatu SGH z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany nazwy prowadzonego na drugim stopniu studiów kierunku turystyka i rekreacja na turystyka międzynarodowa, hotelarstwo i usługi czasu wolnego oraz określenia efektów kształcenia dla tego kierunku (w języku polskim i angielskim)

US_nr_208_z_23_kwietnia_2014_zm_turystyka_II.pdfUS_nr_208_z_23_kwietnia_2014.pdf

US_nr_208_z_23_kwietnia_2014_zm_turystyka_II_zal_1.pdfUS_nr_208_z_23_kwietnia_2014_efekty_ksztal_turystyka_miedzynar_hotelarstwo_uslugi_czasu_wolnego_w_jez_pol_zal_1.pdf

US_nr_208_z_23_kwietnia_2014_zm_turystyka_II_zal_2.pdfUS_nr_208_z_23_kwietnia_2014_efekty_ksztal_turystyka_miedzynar_hotelarstwo_uslugi_czasu_wolnego_w_jez_ang_zal_2.pdf

Sprawozdanie Rektora SGH z działań podjętych w okresie styczeń 2014 – marzec 2014 w celu realizacji Strategii zmian w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w latach 2012-2015

sprawozdanie_okresowe_Rektora_SGH_styczen_marzec_2014.pdfsprawozdanie_okresowe_Rektora_SGH_styczen_marzec_2014.pdf


Utworzył: Alicja Ogłoblin (23.06.2014)
Opublikował: Maria Karaś (25.06.2014)
Ostatnia zmiana: 25.06.2014
Historia Zmian 
WersjaZmianaAutor zmiany 
125.06.2014Redaktorprzeglądana