Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
Jesteś tu: Pomiń łącza nawigacjiBIP> Polski> Artykuły> Prawo uczelniane> Akty prawne> Uchwały Senatu SGH> 2013-2014> Posiedzenie Senatu SGH w dniu 28 maja 2014 r.
Posiedzenie Senatu SGH w dniu 28 maja 2014 r.

Uchwała nr 209 Senatu SGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie  dr. hab. Bogumiła Kamińskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego

US_nr_209_z_28_maja_2014_zatrudnienie_BKaminski_KAE_.pdfUS_nr_209_z_28_maja_2014.pdf

Uchwała nr 210 Senatu SGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr hab. Elżbiety Adamowicz na stanowisku profesora nadzwyczajnego

US_nr_210_z_28_maja_2014_zatrudnienie_EAdamowicz_KAE_em.pdfUS_nr_210_z_28_maja_2014.pdf

Uchwała nr 211 Senatu SGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr. hab. Piotra Albińskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego

US_nr_211_z_28_maja_2014_zatrudnienie_PAlbinski_KZiF_em.pdfUS_nr_211_z_28_maja_2014.pdf

Uchwała nr 212 Senatu SGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr. hab. Zbigniewa Stańka na stanowisku profesora nadzwyczajnego

US_nr_212_z_28_maja_2014_zatrudnienie_ZStanko_KZiF_em.pdfUS_nr_212_z_28_maja_2014.pdf

Uchwała nr 213 Senatu SGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i statutem SGH

US_nr_213_z_28_maja_2014_Regulamin_Samorzadu_Studentow.pdfUS_nr_213_z_28_maja_2014.pdf

US_nr_213_z_28_maja_2014_Regulamin Samorzadu Studentow_zal.pdfUS_nr_213_z_28_maja_2014_Regulamin Samorzadu Studentow_zal.pdf

Uchwała nr 214 Senatu SGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie planu studiów i programu kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie obowiązującego studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

US_nr_214_z_28_maja_2014_plan_studiow_i_program_ksztalcenia.pdfUS_nr_214_z_28_maja_2014.pdf

US_nr_214_z_28_maja_2014_plan_studiow_i_program_kształcenia_zal.pdfUS_nr_214_z_28_maja_2014_plan_studiow_i_program_kształcenia_zal.pdf

Uchwała nr 215 Senatu SGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie Zasad uznawania osiągnięć laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w postępowaniu rekrutacyjnym na studia w SGH w latach akademickich 2015/2016–2017/2018

US_nr_215_z_28_maja_2014_zasady_uznawania_osiagniec_w_olimpiadach.pdfUS_nr_215_z_28_maja_2014.pdf

US_nr_215_z_28_maja_2014_zasady_uznawania_osiagniec_w_olimpiadach_zal.pdfUS_nr_215_z_28_maja_2014_zasady_uznawania_osiagniec_w_olimpiadach_zal.pdf

Uchwała nr 216 Senatu SGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w roku akademickim 2015/2016

US_nr_216_z_28_maja_2014_warunki_i_tryb_rekrutacji.pdfUS_nr_216_z_28_maja_2014.pdf

Uchwała nr 217 Senatu SGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie wytycznych tworzenia programów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

US_nr_217_z_28_maja_2014_wytyczne_kierunki.pdfUS_nr_217_z_28_maja_2014.pdf

Uchwała nr 218 Senatu SGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie planu rzeczowo-finansowego na 2014 rok

US_nr_218_z_28_maja_2014_plan_rzeczowo-finansowy.pdfUS_nr_218_z_28_maja_2014.pdf

US_nr_218_z_28_maja_2014_plan_rzeczowo-finansowy_zal.pdfUS_nr_218_z_28_maja_2014_plan_rzeczowo_finansowy_zal.pdf

Utworzył: Alicja Ogłoblin (04.07.2014)
Opublikował:  (04.07.2014)
Ostatnia zmiana: 15.04.2015
Historia Zmian 
WersjaZmianaAutor zmiany 
215.04.2015Redaktorprzeglądana
104.07.2014Redaktor