Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
Jesteś tu: Pomiń łącza nawigacjiBIP> Polski> Artykuły> Prawo uczelniane> Akty prawne> Uchwały Senatu SGH> 2013-2014> Posiedzenie Senatu SGH w dniu 25 czerwca 2014 r.
Posiedzenie Senatu SGH w dniu 25 czerwca 2014 r.

Uchwała nr 219 Senatu SGH z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia prof. dr. hab. Jackowi Szlachcie opracowania recenzji w postępowaniu o nadanie profesorowi Peterowi Nijkampowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

US_nr_219_z_25_czerwca_2014_prof_J_Szlachta_recenzent_dhc_U_im_A_M_Poznan.pdfUS_nr_219_z_25_czerwca_2014.pdf

Uchwała nr 220 Senatu SGH z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia prof. dr hab. Marty Juchnowicz na stanowisku profesora zwyczajnego

US_nr_220_z_25_czerwca_2014_zatrudnienie_M_Juchnowicz_KNoP_em.pdfUS_nr_220_z_25_czerwca_2014.pdf

Uchwała nr 221 Senatu SGH z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia prof. dr. hab. Stanisława Kasiewicza na stanowisku profesora zwyczajnego

US_nr_221_z_25_czerwca_2014_zatrudnienie_S_Kasiewicz_KNoP_em.pdfUS_nr_221_z_25_czerwca_2014.pdf

Uchwała nr 222 Senatu SGH z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr hab. Małgorzaty Duczkowskiej-Piaseckiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego

US_nr_222_z_25_czerwca_2014_zatrudnienie_M_Duczkowska_Piasecka_KNoP_em.pdfUS_nr_222_z_25_czerwca_2014.pdf

Uchwała nr 223 Senatu SGH z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia prof. dr hab. Ireny Olchowicz na stanowisku profesora zwyczajnego

US_nr_223_z_25_czerwca_2014_zatrudnienie_I_Olchowicz_KZiF_em.pdfUS_nr_223_z_25_czerwca_2014.pdf

Uchwała nr 224 Senatu SGH z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr. hab. inż. Stefana Doroszewicza na stanowisku profesora nadzwyczajnego

US_nr_224_z_25_czerwca_2014_zatrudnienie_S_Doroszewicz_KZiF_em.pdfUS_nr_224_z_25_czerwca_2014.pdf

Uchwała nr 225 Senatu SGH z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr hab. Mirosławy Janoś-Kresło na stanowisku profesora nadzwyczajnego

US_nr_225_z_25_czerwca_2014_zatrudnienie_M_Janos_Kreslo_KZiF_em.pdfUS_nr_225_z_25_czerwca_2014.pdf

Uchwała nr 226 Senatu SGH z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

US_nr_226_z_25_czerwca_2014_zmiany_w_UKR.pdfUS_nr_226_z_25_czerwca_2014.pdf

Uchwała nr 227 Senatu SGH z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w Uczelnianej Komisji Wyborczej

US_nr_227_z_25_czerwca_2014_zmiany_w_UKW.pdfUS_nr_227_z_25_czerwca_2014.pdf

Uchwała nr 228 Senatu SGH z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok

US_nr_228_z_25_czerwca_2014_sprawozdanie_finasowe_za_2013.pdfUS_nr_228_z_25_czerwca_2014.pdf

Uchwała nr 229 Senatu SGH z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu

US_nr_229_z_25_czerwca_2014_zaciagniecie_kredytu.pdfUS_nr_229_z_25_czerwca_2014.pdf

Uchwała nr 230 Senatu SGH z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie przez SGH weksla in blanco

US_nr_230_z_25_czerwca_2014_wystawienie_weksela_in_blanco.pdfUS_nr_230_z_25_czerwca_2014.pdf

Uchwała nr 231 Senatu SGH z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie sprawozdania z realizacji w roku 2013 „Strategii zmian w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w latach 2012-2015. Program naprawczy”

US_nr_231_z_25_czerwca_2014_sprawozdanie_okresowe_z_realizacji_Strategii_zmian_2013.pdfUS_nr_231_z_25_czerwca_2014.pdf

US_nr_231_z_25_czerwca_2014_sprawozdanie_okresowe_z_realizacji_Strategii_zmian_2013_zal.pdfUS_nr_231_z_25_czerwca_2014_sprawozdanie_okresowe_z_realizacji_Strategii_w_2013_zal.pdf

Utworzył: Alicja Ogłoblin (09.10.2014)
Opublikował:  (09.10.2014)
Ostatnia zmiana: 10.10.2014
Historia Zmian 
WersjaZmianaAutor zmiany 
110.10.2014Redaktorprzeglądana