Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
Jesteś tu: Pomiń łącza nawigacjiBIP> Polski> Artykuły> Prawo uczelniane> Akty prawne> Uchwały Senatu SGH> 2014-2015> Posiedzenie Senatu SGH w dniu 24 września 2014 r.
Posiedzenie Senatu SGH w dniu 24 września 2014 r.
 
Uchwała nr 232 Senatu SGH z dnia 24 września 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia prof. dr hab. Marii Romanowskiej opracowania recenzji w postępowaniu o nadanie prof. dr. hab. Andrzejowi Koźmińskiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego

Uchwała nr 233 Senatu SGH z dnia 24 września 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia prof. dr. hab. Piotra Ostaszewskiego na stanowisku profesora zwyczajnego
 
Uchwała nr 234 Senatu SGH z dnia 24 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr hab. Aldony Podolskiej-Meduckiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego
 
Uchwała nr 235 Senatu SGH z dnia 24 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr hab. Anny Mokrysz-Olszyńskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego
 
Uchwała nr 236 Senatu SGH z dnia 24 września 2014 r. (art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej)

Uchwała nr 237 Senatu SGH z dnia 24 września 2014 r. w sprawie określenia wzorów umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia dla osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców
 
Uchwała nr 238 Senatu SGH z dnia 24 września 2014 r. w sprawie określenia wzoru umowy dotyczącej odpłatności za niestacjonarne studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie dla osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 i ust. 5a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym rozpoczynających i wznawiających studia od roku akademickiego 2014/2015
 
Uchwała nr 239 Senatu SGH z dnia 24 września 2014 r. w sprawie określenia wzoru umowy dotyczącej warunków odpłatności za studia podyplomowe oraz wzoru umowy dotyczącej warunków odpłatności za kursy dokształcające w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
 
Uchwała nr 240 Senatu SGH z dnia 24 września 2014 r. zmieniająca uchwałę nr 170 Senatu SGH z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2014/2015
 
Uchwała nr 241 Senatu SGH z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym na 2014 rok
 
Uchwała nr 242 Senatu SGH z dnia 24 września 2014 r. w sprawie podjęcia działań na rzecz zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Górnego Mokotowa
 
Uchwała nr 243 Senatu SGH z dnia 24 września 2014 r. w sprawie podjęcia działań na rzecz zmiany nazwy stacji metra
 
Uchwała nr 244 Senatu SGH z dnia 24 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 
Uchwała nr 245 Senatu SGH z dnia 24 września 2014 r. zmieniająca uchwałę nr 522 Senatu SGH z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz warunków i trybu zwalniania z tych opłat
 
Uchwała nr 246 Senatu SGH z dnia 24 września 2014 r. zmieniająca uchwałę nr 566 Senatu SGH z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie zasad pobierania opłat za studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
 
Sprawozdanie Rektora SGH z działań podjętych w okresie kwiecień 2014 – czerwiec 2014 w celu realizacji Strategii zmian w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w latach 2012-2015
 
Utworzył: Alicja Ogłoblin (21.10.2014)
Opublikował:  (21.10.2014)
Ostatnia zmiana: 30.03.2015
Historia Zmian 
WersjaZmianaAutor zmiany 
430.03.2015Redaktorprzeglądana
330.01.2015Redaktor 
223.10.2014Redaktor 
122.10.2014Redaktor