Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
BIP SGH
Polski : Artykuły : Zarządzenie nr 4 z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie Rektora nr 30 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za studia pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie dla osób posiadających obywatelstwo ...
Jesteś tu: Pomiń łącza nawigacjiBIP> Polski> Artykuły> Prawo uczelniane> Akty prawne> Zarządzenia Rektora> 2015> Zarządzenie nr 4 z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie Rektora nr 30 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za studia pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie dla osób posiadających obywatelstwo ...
Zarządzenie nr 4 z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie Rektora nr 30 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za studia pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie dla osób posiadających obywatelstwo ...

Zarządzenie nr 4 z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie Rektora nr 30 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za studia pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie dla osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 i ust. 5a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), rozpoczynających lub wznawiających studia w roku akademickim 2014/2015

ZR_4_2015_zm_ZR_30_2014_oplaty_dla_Polakow_i_cudz_MP.pdfZR_4_2015_zm_ZR_30_2014_oplaty_za_studia_w_SGH_dla_obywateli_polskich_i_cudzoziemcow_2014_2015.pdf

ZR_4_2015_zal_1_zm_ZR_30_2014_oplaty_dla_Polakow_i_cudz_MP.pdfZR_4_2015_zal_1_tab_studia_stacj_I_stopien_jpolski.pdf

ZR_4_2015_zal_2_zm_ZR_30_2014_oplaty_dla_Polakow_i_cudz_MP.pdfZR_4_2015_zal_2_tab_studia_stacj_I_stopien_jangielski.pdf
Utworzył: Łukasz ŻUCHOWSKI (20.01.2015)
Opublikował: Maria KARAŚ (21.01.2015)
Ostatnia zmiana: 21.01.2015
Historia Zmian 
WersjaZmianaAutor zmiany 
121.01.2015Redaktorprzeglądana