Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
BIP SGH
Polski : Artykuły : Zarządzenie nr 5 z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie Rektora nr 31 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za studia pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie dla cudzoziemców ...
Jesteś tu: Pomiń łącza nawigacjiBIP> Polski> Artykuły> Prawo uczelniane> Akty prawne> Zarządzenia Rektora> 2015> Zarządzenie nr 5 z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie Rektora nr 31 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za studia pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie dla cudzoziemców ...
Zarządzenie nr 5 z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie Rektora nr 31 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za studia pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie dla cudzoziemców ...

Zarządzenie nr 5 z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie Rektora nr 31 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za studia pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie dla cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), studiujących na zasadach odpłatności, rozpoczynających lub wznawiających studia w roku akademickim 2014/2015

ZR_5_2015_zm_ZR_31_2014_oplaty_dla_cudzoziemcow_MP.pdfZR_5_2015_zm_ZR_31_2014_oplaty_za_studia_w_SGH_dla_cudzoziemcow_2014_2015.pdf

ZR_5_2015_zal_1_zm_ZR_31_2014_oplaty_dla_cudzoziemcow_MP.pdfZR_5_2015_zal_1_tab_studia_stacj_i_niestacj_I_stopien_jpolski.pdf

ZR_5_2015_zal_2_zm_ZR_31_2014_oplaty_dla_cudzoziemcow_MP.pdfZR_5_2015_zal_2_tab_studia_stacj_I_stopien_jangielski_IE_QMEIS_Management.pdf

ZR_5_2015_zal_3_zm_ZR_31_2014_oplaty_dla_cudzoziemcow_MP.pdfZR_5_2015_zal_3_tab_studia_stacj_i_niestacj_II_stopien_jpolski.pdf

ZR_5_2015_zal_4_zm_ZR_31_2014_oplaty_dla_cudzoziemcow_MP.pdfZR_5_2015_zal_4_tab_studia_stacj_II_stopien_jangielski_International_Business.pdf

ZR_5_2015_zal_5_zm_ZR_31_2014_oplaty_dla_cudzoziemcow_MP.pdfZR_5_2015_zal_5_tab_studia_stacj_II_stopien_jangielski_Finance_and_Accounting.pdf

Utworzył: Łukasz ŻUCHOWSKI (20.01.2015)
Opublikował: Maria KARAŚ (20.01.2015)
Ostatnia zmiana: 21.01.2015
Historia Zmian 
WersjaZmianaAutor zmiany 
121.01.2015Redaktorprzeglądana