Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
Jesteś tu: Pomiń łącza nawigacjiBIP> Polski> Artykuły> Prawo uczelniane> Akty prawne> Uchwały Senatu SGH> 2014-2015> Posiedzenie Senatu SGH w dniu 24 czerwca 2015 r.
Posiedzenie Senatu SGH w dniu 24 czerwca 2015 r.

Uchwała nr 322 Senatu SGH z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr. hab. Michała Rubaszka na stanowisku profesora nadzwyczajnego

US_nr_322_z_24_czerwca_2015_zatrudnienie_M_Rubaszek_KAE.pdfUS_nr_322_z_24_czerwca_2015.pdf

Uchwała nr 323 Senatu SGH z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr hab. Wandy Marcinkowskiej-Lewandowskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego

US_nr_323_z_24_czerwca_2015_zatrudnienie_W_Marcinkowska_Lewandowska_KAE_em.pdfUS_nr_323_z_24_czerwca_2015.pdf

Uchwała nr 324 Senatu SGH z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr hab. Małgorzaty Sulmickiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego

US_nr_324_z_24_czerwca_2015_zatrudnienie_M_Sulmicka_KAE_em.pdfUS_nr_324_z_24_czerwca_2015.pdf

Uchwała nr 325 Senatu SGH z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia prof. dr. hab. Jerzego Nowakowskiego na stanowisku profesora zwyczajnego

US_nr_325_z_24_czerwca_2015_zatrudnienie_J_Nowakowski_KES_em.pdfUS_nr_325_z_24_czerwca_2015.pdf

Uchwała nr 326 Senatu SGH z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia prof. dr. hab. Tadeusza Szumlicza na stanowisku profesora zwyczajnego

US_nr_326_z_24_czerwca_2015_zatrudnienie_T_Szumlicz_KES_em.pdfUS_nr_326_z_24_czerwca_2015.pdf

Uchwała nr 327 Senatu SGH z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr. hab. Zbigniewa Strzeleckiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego

US_nr_327_z_24_czerwca_2015_zatrudnienie_Z_Strzelecki_KES_em.pdfUS_nr_327_z_24_czerwca_2015.pdf

Uchwała nr 328 Senatu SGH z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia prof. dr. hab. Włodzimierza Januszkiewicza na stanowisku profesora zwyczajnego

US_nr_328_z_24_czerwca_2015_zatrudnienie_W_Januszkiewicz_KGS_em.pdfUS_nr_328_z_24_czerwca_2015.pdf

Uchwała nr 329 Senatu SGH z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia prof. dr. hab. Epaminondasa Jerzego Osiatyńskiego na stanowisku profesora zwyczajnego

US_nr_329_z_24_czerwca_2015_zatrudnienie_J_Osiatynski_KGS_em.pdfUS_nr_329_z_24_czerwca_2015.pdf

Uchwała nr 330 Senatu SGH z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr. hab. Mariana Geldnera na stanowisku profesora nadzwyczajnego

US_nr_330_z_24_czerwca_2015_zatrudnienie_M_Geldner_KGS_em.pdfUS_nr_330_z_24_czerwca_2015.pdf

Uchwała nr 331 Senatu SGH z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia prof. dr. hab. Michała Trockiego na stanowisku profesora zwyczajnego

US_nr_331_z_24_czerwca_2015_zatrudnienie_M_Trocki_KZiF_em.pdfUS_nr_331_z_24_czerwca_2015.pdf

Uchwała nr 332 Senatu SGH z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr hab. Mirosławy Janoś-Kresło na stanowisku profesora nadzwyczajnego

US_nr_332_z_24_czerwca_2015_zatrudnienie_M_Janos_Kreslo_KZiF_em.pdfUS_nr_332_z_24_czerwca_2015.pdf

Uchwała nr 333 Senatu SGH z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

US_nr_333_z_24_czerwca_2015_zmiany_w_UKR.pdfUS_nr_333_z_24_czerwca_2015.pdf

Uchwała nr 334 Senatu SGH z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów

US_nr_334_z_24_czerwca_2015_wygasniecie_mandatu_KD_ds_Studentow.pdfUS_nr_334_z_24_czerwca_2015.pdf

Uchwała nr 335 Senatu SGH z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów

US_nr_335_z_24_czerwca_2015_zmiany_w_KD_ds_Studentow.pdfUS_nr_335_z_24_czerwca_2015.pdf

Uchwała nr 336 Senatu SGH z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów

US_nr_336_z_24_czerwca_2015_wygasniecie_mandatu_KD_ds_Doktorantow.pdfUS_nr_336_z_24_czerwca_2015.pdf

Uchwała nr 337 Senatu SGH z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów

US_nr_337_z_24_czerwca_2015_zmiany_w_KD_ds_Doktorantow.pdfUS_nr_337_z_24_czerwca_2015.pdf

Uchwała nr 338 Senatu SGH z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich

US_nr_338_z_24_czerwca_2015_wygasniecie_mandatu_KD_ds_Nauczycieli_Akademickich.pdfUS_nr_338_z_24_czerwca_2015.pdf

Uchwała nr 339 Senatu SGH z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich

US_nr_339_z_24_czerwca_2015_zmiany_w_KD_ds_Nauczycieli_Akademickich.pdfUS_nr_339_z_24_czerwca_2015.pdf

Uchwała nr 340 Senatu SGH z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji Centrum Badań Demograficzno-Społecznych i Rynkowych

US_nr_340_z_24_czerwca_2015_likwidacja_Centrum_w_KAE.pdfUS_nr_340_z_24_czerwca_2015.pdf

Uchwała nr 341 Senatu SGH z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji zakładów w Katedrze Ekonomii Rozwoju i Polityki Ekonomicznej

US_nr_341_z_24_czerwca_2015_likwidacja_zakladow_w_KERiPE_KAE.pdfUS_nr_341_z_24_czerwca_2015.pdf

Uchwała nr 342 Senatu SGH z dnia 24 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę nr 237 Senatu SGH z dnia 24 września 2014 r. w sprawie określenia wzorów umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia dla osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców

US_nr_342_z_24_czerwca_2015_zmiana_US_237_2014_wzory_umow_o_warunkach_odplatnosci_za_uslugi_edukacyjne.pdfUS_nr_342_z_24_czerwca_2015.pdf

US_nr_342_z_24_czerwca_2015_zmiana_US_237_2014_zal_1_wzor_umowa_studia_stacjonar_pierwszego_stop_w_jezyku_pol.pdfUS_nr_342_z_24_czerwca_2015_zmiana_US_237_2014_zal_1_wzor_umowa_studia_stacjonar_pierwszego_stop_w_jezyku_pol.pdf

US_nr_342_z_24_czerwca_2015_zmiana_US_237_2014_zal_2_wzor_umowa_studia_stacjonar_pierwszego_stop_w_jezyku_ang.pdfUS_nr_342_z_24_czerwca_2015_zmiana_US_237_2014_zal_2_wzor_umowa_studia_stacjonar_pierwsze_stop_w_jezyku_ang.pdf

US_nr_342_z_24_czerwca_2015_zmiana_US_237_2014_zal_3_wzor_umowa_studia_niestacjon_pierwszego_stop_w_jezyku_pol.pdfUS_nr_342_z_24_czerwca_2015_zmiana_US_237_2014_zal_3_wzor_umowa_studia_niestacjon_pierwsze_stop_w_jezyku_pol.pdf

US_nr_342_z_24_czerwca_2015_zmiana_US_237_2014_zal_4_wzor_umowa_studia_stacjonarne_drugiego_stop_w_jezyku_pol.pdfUS_nr_342_z_24_czerwca_2015_zmiana_US_237_2014_zal_4_wzor_umowa_studia_stacjonarne_drugiego_stop_w_jezyku_pol.pdf

US_nr_342_z_24_czerwca_2015_zmiana_US_237_2014_zal_5_wzor_umow_studia_stacjonar_drugiego_stop_w_jez_ang_na_kier.pdfUS_nr_342_z_24_czerwca_2015_zmiana_US_237_2014_zal_5_wzor_umow_studia_stacjonar_drugie_stop_w_jez_ang_na_kier.pdf

US_nr_342_z_24_czerwca_2015_zmiana_US_237_2014_zal_6_wzor_umowa_studia_niestacjonar_drugiego_stop_w_jezyku_pol.pdfUS_nr_342_z_24_czerwca_2015_zmiana_US_237_2014_zal_6_wzor_umowa_studia_niestacjonar_drugiego_stop_w_jezyku_pol.pdf

US_nr_342_z_24_czerwca_2015_zmiana_US_237_2014_zal_7_wzor_umowa_studia_stacjonarne_drugiego_stopnia_MPPD.pdfUS_nr_342_z_24_czerwca_2015_zmiana_US_237_2014_zal_7_wzor_umowa_studia_stacjonarne_drugiego_stopnia_MPPD.pdf

US_nr_342_z_24_czerwca_2015_zmiana_US_237_2014_zal_8_wzor_umowa_cudzoziemcy.pdfUS_nr_342_z_24_czerwca_2015_zmiana_US_237_2014_zal_8_wzor_umowa_cudzoziemcy.pdf

Uchwała nr 343 Senatu SGH z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

US_nr_343_z_24_czerwca_2015_zal_regulamin_potwierdzania_efektow_uczenia_sie.pdfUS_nr_343_z_24_czerwca_2015_zal_regulamin_potwierdzania_efektow_uczenia_sie.pdf

Uchwała nr 344 Senatu SGH z dnia 24 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę nr 76 Senatu SGH z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad ich komercjalizacji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
 

Uchwała nr 345 Senatu SGH z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie planu rzeczowo-finansowego na 2015 rok

US_nr_345_z_24_czerwca_2015_plan_rzeczowo_finansowy_na_2015.pdfUS_nr_345_z_24_czerwca_2015.pdf

US_nr_345_z_24_czerwca_2015_zal_plan_rzeczowo_finansowy_na_2015.pdfUS_nr_345_z_24_czerwca_2015_zal_plan_rzeczowo_finansowy_na_2015.pdf

 

Utworzył: Alicja OGŁOBLIN (17.07.2015)
Opublikował: Maria KARAŚ (17.07.2015)
Ostatnia zmiana: 17.07.2015
Historia Zmian 
WersjaZmianaAutor zmiany 
117.07.2015Redaktorprzeglądana